لری پهلوی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩٤/٩/٢٠

در لری زن به صورت زنه (زینه) گفته می شود.

زینه = زن

با توجه به اینکه حرف دال در لری وقتی در وسط یا انتهای کلمه قرار گیرد اغلب تلفظ نمی شود:

میره = مرد

میره در لری به معنی شوهر به کار می رود که در واقع همان مرد است. البته شی کردن (شوهر کردن) در لری به کار می رود.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩٤/٤/۳٠

جز اول این دو کلمه در فارسی و لری یکسان است. ولی در غرب ایران به جای مرد از کلمه پیا (پی یا) استفاده می شود. به احتمال زیاد کلمه مرد و تمرد از یک ریشه عربی و به معنی خشونت و سرسختی می باشد.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/۱٢/٢٤

همان طور که می دانیم مادر در بسیاری از زبان ها و لهجه ها به کار می رود. اما چرا در لری به مادر "دا" گفته می شود؟

دایۀ در عربی به معنای نامادری (ماما، کسی که از فرزند دیگری مراقبت می کند.) است و دا در لری نیز برگرفته از این کلمه است.

لازم به ذکر است کلمه بوئه به معنی پدر در عربی به صورت گفتاری بویه گفته می شود و بابا در فارسی هم به احتمال زیاد از همین کلمه گرفته شده باشد.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/٩/۱۳

بهل = اجازه بده، مهلت بده

بنه = بگذار

هر دو فعل بالا در فارسی به معنی بگذار هستند.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/٦/۸

نکنیدن = ابراز درد یا خستگی با صداهایی که از ته گلو خارج می شود.

نالنیدن = ابراز درد یا خستگی با بیان کلمات از قبیل ای و ...

نک و نال = ترکیبی از دو حالت بالا

علاوه بر نکه که یک اسم از فعل نکنیدن است یک کلمه نکه دیگر داریم به معنی خاکه قندهای بسیار نرم ته قندان.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/٦/٤

در لری به کلماتی بر می خوریم که دارای معانی مخالف با معانی اصلی می باشند.

ملاکت که همان ملائکه می باشد که ة آن تلفظ می شود در لری به معنی آدم بد قیافه و وحشتناک است. حال آن که ملائکه همان فرشتگان هستند.

شفق در لری یعنی آغاز صبح، حال آن که فلق به معنی آغاز صبح بوده و شفق به معنی آغاز شب  می باشد.

از این سری کلمات در فارسی نیز داریم:

سواد به معنی سیاهی می باشد در صورتی که باید به معنی روشنی بخش باشد.

فاضلاب به معنی آب برتر و بهتر می باشد در صورتی که به آب کثیف خروجی از منازل گفته می شود.

همچنین در لری کلمه پگه که کوتاه شده پگاه می باشد به معنی روشنایی است.

تا پگه ه فلان کار  انجام به = تا هوا روشن است و تاریک نشده فلان کار را انجام بده.

در حالی که در فارسی پگاه به معنی صبح معنی شده است.

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/٥/۳۱

کم و بیش کلمه خس را در ادبیات فارسی می بینیم. ولی راستی معنای غلیظ و رقیق در زبان های ایرانی چیست؟ در لری کلمات جایگزین زیر را داریم:

خس = غلیظ

هُلنگ = رقیق

نویسنده: امین ناصری - ۱۳٩۳/٥/٢٥

تیزبال = قسمت ابتدایی بال- اگر پرهای مربوط به این عضو کنده شوند پرنده قادر به پرواز نیست.

بلچک = ته بال - بال چک، چک به معنی گوشه است.

دنه = دنده

قاد = لگن

گرمزگل = ران، می توان گرمز گل را به صورت گر + مز (ماز) + گل نوشت. گر = مثل گر (گل) درخت، مز= ماز - مازه و گل به میان دو پا گفته می شود. قسمتی که به میان دو پا آویزان شده است.

قل = ساعد پا

جیقلدون = چینه دان

توتر = سنگدان

لیقرو = روده

و ...

مطالب قدیمی تر »
کدهای اضافی کاربر :