چند فعل و واژه در لری

کزستن (کزیدن) =  چیزی که بسوزد و سیاه شود. بیشتر در مورد نان و مواد غذایی به کار می رود.

کرستن (کریدن) = چیزی که در اثر گرما دیدن جمع شود. بیشتر در مورد پارچه و مواد پلاستیکی به کار می رود. کرکره یک اسم ساخته شده از این فعل است.

بیل شدن = چیزی که بسوزد و اثری از آن باقی نماند. بیل احتمالا همان boil در زبان انگلیسی است.

تلستن (تلیدن) = وارد شدن فشار به اعضای بدن به طوری که اعضا کبود شوند. وارد شدن فشار به میوه ها و خوردنی ها به طوری که باعث خراب شدن آنها شوند.

شک دادن = تکان دادن، شک همان shake در زبان انگلیسی است.

تکنیدن (تکانیدن) = تکاندن، این واژه برای جمع کردن میوه درختان با تکان دادن آنها به کار می رود. همچنین برای زدودن زیرانداز و قالی از گرد و خاک به کار می رود.

پینیدن (پیمانیدن) = پیمانه کردن، این واژه هنگام برداشت محصول گندم و جو کاربرد داشته است.

پالیدن (پالانیدن)= پالایش کردن، این واژه هنگام تصفیه کردن شیر دام ها به کار می رفته است.

آلا کردن = وجین کردن، این واژه هنگام کندن علف هرز در کشاورزی به کار می رفته است.

آلا پالا = این واژه برای قاطی شدن آب و ماست توسط پارچ و لیوان به کار می رفته است. پالا یک اسم از فعل پالیدن است.

لقام (لقوم) = لگام – لجام، قطعا تبدیل ق به گ تاثیر زبان ترکی است و تبدیل گ به ج تاثیر زبان عربی است.

لقد = لگد

جقر = جگر

قاغذ = کاغذ

مردازما= من نمی دانم در کجای ایران به جن می گویند مردازما. ولی این واژه در عین مهجوری از دو واژه مرد و آزما تشکیل شده است که فارسی اصیل است. چه کسی است که با دیدن جن نترسد؟ بله دیدن جن و نترسیدن، مرد می خواهد و به درستی جن مردآزما است.

و  ذکر چند فعل دیگر از یک دوست

در فارسی معاصر برای فرورفتن بر اثر ضربه فیزیکی فعل خاصی ندیدم ولی در لری خودمان نه یک فعل بلکه برای انواع مختلف فرورفتگی بر اثر ضربه افعال مختلفی وجود دارد:

تومسن=فرو رفتگی خفیف بر اثر ضربه ضعیف، همچنین به ترک مویین برداشتن هم تومسن گفته می شود.

قوپسن= فرورفتن قابل توجه براثر اصابت ضربه فیزیکی متوسط

روقسن=مچاله شدن شیئ فلزی بر اثر ضربه درهم کوبنده

کلسن=فرو رفتن براثر ضربه ای که مقداری از شی را هم بکند

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
فون عروس و داماد

افزایش رتبه در گوگل | افزایش رنک الکسا | افزایش بازدید وبلاگ شما | با تبادل لینک با ما صددر صد امکان پذیر است. فقط در عرض چند ثانیه به افزایش بازدید و رتبه خود کمک می کنید.

قلاوندی

سلام آفرین به شما مفید بود خدا قوت