غلیظ و رقیق

کم و بیش کلمه خس را در ادبیات فارسی می بینیم. ولی راستی معنای غلیظ و رقیق در زبان های ایرانی چیست؟ در لری کلمات جایگزین زیر را داریم:

خس = غلیظ

هُلنگ = رقیق

/ 1 نظر / 269 بازدید
ماهنامه فرهنگی- زبانشناختی آساره زاگرس

با سلام موضوع مختصر و جالبی را انتخاب کرده اید. در گویش ما هلنگ را هرنگ هم تلفظ می کنند. جدیدا دیده ام بعضی از دوستان مثلا می خواهند بگویند لری غلیظ می گویند لری خس. تا جایی که من برخورد کرده ام خس بیشتر غلظت و تراکم به مفهوم شیمیایی آن است: دو خس، دی خس، خرره خس ولی ندیده ام بگویند مثلا لری خس یا فارسی خس. شاید در بعضی لهجه ها اینطور باشد می خواستم از شما بپرسم شما برای لری غلیظ چه می گویید؟ ما عباراتی همچون « لری پرچِ پاک» و « لری تار« داریم. فکر کنم صفت تار علاوه بر غلظت مفهوم سلاست و روانی هم می دهد. مثلا «بچونش فارسی تار هچائه مئ کن»