کلماتی عربی که به ة ختم می شوند

در زبان فارسی کلماتی که به ة ختم می شوند، ة به ت تبدیل می شود:

محبة = محبت

مودة = مودت

و ...

ولی در کلمات زیر این تبدیل به کار نرفته است:

دیة = دیه

رشوة = رشوه

در لهجه لری ة در کلمات بالا نیز به ت تبدیل می شود:

دیة = دیت، دیت به معنی دیه که در زبان فارسی به کار می رود نیست ولی تقریباً همان بار معنایی را دارد. به عنوان مثال: دیت داره یعنی گناه داره.

رشوة = رُشَت، که به همان معنی رشوه در زبان فارسی است.

/ 1 نظر / 45 بازدید
ماشا

سلام ستینم... خوشحالم که تو را در جمع دوستانم لینک کردم. باقی بقایت.