تبدیل ث به ت در چند کلمه عربی

مثل = متل

میراث = میرات، این واژه در لری خرم آبادی دیده می شود.

دیوث = دییت، از عنوان کردن این کلمه عذرخواهی می کنم.

/ 3 نظر / 20 بازدید
رها

سلام مطالبتون ارزنده س دستون درد نکنه استفاده کردیم وقت کردی یه سری بهمون بزن

مهرآموز-از انجمن تحصیلکردگصان لر

سلام جناب ناصری از قضا باب بحث خوبی را گشوده ای لری همانند به ویژه زبانهای اروپایی وام واژه ها را با سیستم تلفظی خود مطابقت می دهد و آنها را طبیعی سازی ( یا می شود در اینجا گفت لری سازی می کند). برخلاف تصور عام این یک مزیت زبانی محسوب می شود که نمایانگر قدرت و تصمیم گیری نطام واجی-آوایی زبان لری است. این تبدیل به "ت" در برخی صامت های دیگر مشاهده می کنیم مثلا لری "قرض" عربی را که به وساطت فارسی گرفته است تبدیل به "قرت" می کند و سپس با استفاده از تکنیک " مرکب اتباعی" ترکیب " قرت فرت" به معنای " استقراض" را می سازد-احسن-کار نیکویتان را تداوم ببخشید