واژه هایی در یک قالب

در زیر دو واژه لری که در یک قالب می گنجند آورده شده است:

سله = سبد

دله = زباله دان - سطل

/ 2 نظر / 18 بازدید
فرزند رودخانه های لر( سیمره<کرخه> سزار <دز> کارون و زاینده رود....)

سلام وبلاگ زیبایی دارید نام کهن یکی از فرزندان لر فیلی که در اصل پهلوی بوده است را برآن گذاشته اید.خوشحالم که می بینم گروهی از فرزندان فرهیخته قوم لر پس از یکی دو قرن خواب غمبار قوم لر چه عالمانه و هویتخواهانه بیدار شده اند. هر چند اکثر لرها هنوز در آن خواب بی تحرک فرورفته اند.به وجود نازنینت افتخا می کنیم. رودخانه های قوم لر خبر بیدار شدن تدریجی لرها را به همدیگر مژده می دهند. راستی فرزندم منظور از اینکه دو واژه در یک قالب می گنجند که مثال سله و دله را آورده ای چیست آیا همقافیه بودن است یا مترادف بودن؟ یا چیزی دیگر؟ ممنون میشوم اگر پاسخ دهی

فرزند رودخانه های لر( سیمره<کرخه> سزار <دز> کارون و زاینده رود....)

سلام از پاسخ نیکویی که به پرسش من دادید سپاسگزارم. دوست دارم تحقیق شود در کدام مناطق لر پهلوی از گاواره / هلوره/ و للو استفاده می شود چون هر سه واژه در لری پهلوی به معنای گهواره کار می رود ولی در برخی مناطق یکی یا دو تا از این واژه ها بیشتر به کار می رود.مثلا در لهجه مادری من هم گاواره به کار می رود و هم هلوره که فعلا نمیدانم ریشه اش چیست و لی فراوانی کاربد با گاواره است اما للو به کار نمی رود اما در گویش بالاگریوه ای از لهجه لری فیلی یا پهلوی دیده ام که للو را هم به کار می برند.