بررسی چند واژه لری

همان طور که قبلا گفتیم واژه بام در لری بون یا بو گفته می شود. بون به معنی دشت نیز می باشد. این به این معنی است که میم در بام در لری نون می باشد. بر این اساس دام باید دون باشد که البته به همین صورت نیز می باشد.

روغن دو (روغن دون) = روغن دام یا روغن حیوانی

دنا (دنئا) = دام ها

/ 1 نظر / 37 بازدید