پیرامون واژه دا در لری

همان طور که می دانیم مادر در بسیاری از زبان ها و لهجه ها به کار می رود. اما چرا در لری به مادر "دا" گفته می شود؟

دایۀ در عربی به معنای نامادری (ماما، کسی که از فرزند دیگری مراقبت می کند.) است و دا در لری نیز برگرفته از این کلمه است.

لازم به ذکر است کلمه بوئه به معنی پدر در عربی به صورت گفتاری بویه گفته می شود و بابا در فارسی هم به احتمال زیاد از همین کلمه گرفته شده باشد.

/ 0 نظر / 64 بازدید