بعضی تبدیلات در لهجه لری

حرف دال هنگامی که در وسط یا انتهای کلمه قرار گیرد تلفظ نمی شود:

برادر = برار                      کدام = کُم

گندم = گنم                    صدقه = صقه

خودم = خوم                   نزدیک = نزیک

ندیدی = نییدی                چند = چن

بند = بن                         گند = گن

خنده = خنه

حرف گ در بعضی افعال تلفظ نمی شود :

بگو = بو

بگیر = بییر = بیر

در لهجه بروجردی بیشتر گ ها تلفظ نمی شوند : بگرد = بیرد و ...

در لهجه تهرانی نیز چنین ویژگی به کار رفته است: بگذار = بذار

کلماتی که به حرف ب ختم می شوند حرف ب به صورت ow تلفظ می شود :

آب = آو                    تب = تو

لب = لو                  شب = شو

خواب = خواو            کباب = کواو

کتاب = کتاو

اگر حرف ن در انتهای کلمه ساکن باشد تلفظ نمی شود در غیر این صورت تلفظ می شود:

جان = جون = جو                             ران = رون = رو

بان (بام) = بون = بو                          شان (شانه) = شون = شو

خان = خون = خو                              نان = نون = نو

دان (چینه مرغ) = دون = دو                دکان = دکون = دکو

گران = گرون = گرو                            ارزان = ارزون = ارزو

تکان = تکون = تکو

/ 2 نظر / 20 بازدید
فرزند رودخانه های لر( سیمره<کرخه> سزار <دز> کارون و زاینده رود....)

سلام عالی بود آفرین.خبر درج مطالب جدید در وبلاگتان را در کامننی دیدم که در لور گذاشته بودید بسیار لذت بردم دست شما درد نکند. وبلاگ شما یکی از وبلاگ های عالی برای معرفی و مطالعه قابلیت های زیبای زبان لری است

فرشید

دستتو میبوسم به قرآن قسم ... بسیار کار خوبی هست ... لطفا کلماته لری رو تا جایی که میتونید مکتوب کنید ... اگه میشه معنی نزدیکه فارسیشونم ننویسید مثله کردها زرنگ باشید و اگر دو کلمه نزدیک هست اونی که دور تر هستو بنویس مثلا وقتی معنی جمسن رو میخوای بنویسی به جایه جنبیدن بنویس تکان خوردن ! زرنگ باش