کلماتی با معانی برعکس

در لری به کلماتی بر می خوریم که دارای معانی مخالف با معانی اصلی می باشند.

ملاکت که همان ملائکه می باشد که ة آن تلفظ می شود در لری به معنی آدم بد قیافه و وحشتناک است. حال آن که ملائکه همان فرشتگان هستند.

شفق در لری یعنی آغاز صبح، حال آن که فلق به معنی آغاز صبح بوده و شفق به معنی آغاز شب  می باشد.

از این سری کلمات در فارسی نیز داریم:

سواد به معنی سیاهی می باشد در صورتی که باید به معنی روشنی بخش باشد.

فاضلاب به معنی آب برتر و بهتر می باشد در صورتی که به آب کثیف خروجی از منازل گفته می شود.

همچنین در لری کلمه پگه که کوتاه شده پگاه می باشد به معنی روشنایی است.

تا پگه ه فلان کار  انجام به = تا هوا روشن است و تاریک نشده فلان کار را انجام بده.

در حالی که در فارسی پگاه به معنی صبح معنی شده است.

/ 0 نظر / 60 بازدید