جابه جایی واج های ز و ژ - گ و ج

در لری در بعضی موارد ز به ژ تبدیل شده است:

ژنگ = زنگ

ژهر = زهر

و ...

ولی در یک کلمه برعکس می باشد:

مزگونی = مژدگانی

در به کارگیری گ و ج نیز یک استثنا وجود دارد که در زیر آورده شده است:

رگ = رگ

دو راجه = دو رگه

مثلا در زبان فارسی لجام و لگام هر دو وجود دارند.

/ 0 نظر / 40 بازدید