گواهی دیگر

دوغبا در سروده های سعدی به معنی آشی که در آن ماست بریزند آمده است. در لری نیز دقیقا همین اصطلاح به کار می رود.

ماسوا (ماستبا) = غذایی که از پختن ماست و برنج درست می شود.

شله وا (شله با) = شله زرد بدون شکر

/ 1 نظر / 14 بازدید
خواننده ای از نشریه لور

جالب بود. زنده و سربلند باشبد