پیشوند سیاه در چند واژه لری

سیه قته = سیاه سرفه، کسی که زیاد سرفه می کند. سرفه خود واژه ای عربی است و هر منطقه از ایران واژه ای خاص برای سرفه دارد.

سیه قاف = بسیار مسخره گر، کسی که زیاد مسخره می کند. قاف به معنی کوچک شمردن و تمسخر دیگران است.

/ 0 نظر / 26 بازدید