نکه و ناله

نکنیدن = ابراز درد یا خستگی با صداهایی که از ته گلو خارج می شود.

نالنیدن = ابراز درد یا خستگی با بیان کلمات از قبیل ای و ...

نک و نال = ترکیبی از دو حالت بالا

علاوه بر نکه که یک اسم از فعل نکنیدن است یک کلمه نکه دیگر داریم به معنی خاکه قندهای بسیار نرم ته قندان.

/ 3 نظر / 45 بازدید
ماشا

کی بی گه دوئا دویریمو کردی!؟ سلام گرامی.. بعد از دوره ای دوری و دلتنگی با یک غزل و چند دو بیتی به روزم و چشم به راه قدمانت...

ماهنامه فرهنگى-زبانشناختى آساره زاگرس

[لبخند] سلام جناب ناصرى نوشته مفيدى چ جالبى بود يک شباهتى بين لرى و انگلىسى وجود داردکه براى معانى زيرمجموعه اى کلمات مختلفى وجود دارد مثلا ناليدن داريم ,نکنيدن،و نرکنيدن داريم ک هرکدام نوعى از ناليدن است ىا نک نوعى خاص از صفت نرم است مثل آرد نک و... پيروز باشيد

مهرآموز

سلام حالتون خوبه الحمدلله؟ دیارت نئ پبا