کژدم یا دم بر کول ؟

کژدم و دم بر کول هر دو به معنی عقرب (واژه عربی) هستند. کژدم یعنی دم این جانور کج است (در فارسی) ولی دم بر کول یعنی دم این جانور روی کولش است (در لری). کدام واژه درست تر است؟

در لری به هزارپا گیژدم (گیج دم) گفته می شود.

/ 3 نظر / 59 بازدید
ماه بانو

نوشتن در مورد زبان هم خیلی آموزنده است اما اگر بیشتر در مورد ارتباط اقوام و پیوندهای ریشه ای آنها بنویسید ممنون می شم.

مهرآموز-از انجمن تحصیلکردگان لر

سلام ما در گویش لری خود عقرب را "دمرکول" می خوانیم. عغرو که فرم لریشده ی عقرب است تنها در برخی ضرب المثل ها و اصطلاحات قدیمی دیده می شود مانند " دما درو/داسئ وه دس عغرو" یا " فلونئ عغروئیه" فلانی فرد بدطینتی است". ضمن اینکه هزارپا را به عنوان یک اسم عام برای انواع هزارپاها به کار می بریم به هزارپاهای درشتی که زیر سنگ ها یافت می شود " کولاژدم" می گوییم. گئژدم یا گژدم را می دانم ولی در لری ما به کار نمی رود. تندرست و پیروز باشید. وبلاگی راهبردی برای مطالعه /شناخت و شناساندن لری راه انداخته اید به خواست خدا در آینده اهمیت آن نمایان تر خواهد شد

بختیاری

ما به عقرب کوچک گژدین(کج دم)،و عقرب های بزرگ بخصوصو سیاه گادین(گاو دم) می گوییم ولی هزار پا نام های دیگری دارد: چل پا ولی اگر کوچک باشد تَش تَش و چون در گوش هم می رودبدان گوش رَو هم گوییم.