واژه های مشترک لری با دیگر گویش ها

هر کس واژه های زیر را ببیند فکر می کند فقط به لری اندیمشک یا خرم آباد اختصاص دارد. چند تا از این واژه ها به شرح زیرند:

جیقلدون = سنگدان مرغ  و در گویش اراکی : جِقلدُن = سنگدان مرغ

سزرگه = چندش، حالتی که دهان پرآب می شود. چندش از فعل چندیدن به معنی لرزیدن در گویش قمی آمده است. و در گویش اراکی سِزِرگه = لرزش و تکانی که در موقع سرما در بدن ایجاد می شود.

پلاره = خوشه انگور. و در گویش خوانساری : پلاره = خوشه انگور

دم جیت کردن = دم را بالا گرفتن. و در گویش اراکی: دم جیت کنک = پرنده ای به رنگ سیاه و سفید، به این پرنده در لری  پیسه گفته می شود.

در پست های بعد مقایسه ای بین گویش های مختلف ایران و لری می شود.

/ 1 نظر / 151 بازدید
ناصری

من اشتباها نظر شما رو پاک کردم. پیسه یا ای کوتاه تلفظ می شود. پرنده هایی که دم جیته می کنند: جکه، دنگه ( کمی از فنچ بزرگتر و با پرهای نارنجی)، پیسه و ... .