اعضای پرندگان

تیزبال = قسمت ابتدایی بال- اگر پرهای مربوط به این عضو کنده شوند پرنده قادر به پرواز نیست.

بلچک = ته بال - بال چک، چک به معنی گوشه است.

دنه = دنده

قاد = لگن

گرمزگل = ران، می توان گرمز گل را به صورت گر + مز (ماز) + گل نوشت. گر = مثل گر (گل) درخت، مز= ماز - مازه و گل به میان دو پا گفته می شود. قسمتی که به میان دو پا آویزان شده است.

قل = ساعد پا

جیقلدون = چینه دان

توتر = سنگدان

لیقرو = روده

و ...

/ 1 نظر / 61 بازدید
ماهنامه فرهنگی- زبانشناختی آساره زاگرس

سلام باز مطلب زیبایی نوشته اید. تیزبال در گویش خرم آبادی نیز وجود دارد. بلچک را نشنیده بودم ولی تفسیر قشنگی از معنای آن نوشته اید. دنه، قل، گرمزگل، توتر و جیقلدون نیز مشترکند. در خرم آبادی قاد را قا می گویند و لیقرو را لغرو می خوانند. در لکی لیخرو می گویند. حس می کنم رو همان روده باشد یا ارتباطی با آن دارد. ریشه شناسی خوبی از واژۀ گرمزگل ارائه داده اید. کاش می توانستید این قسمت ها را روی یک شمای ساده از یک پرنده نشان می دادید که جالب تر می شد هرچند وقت بیشتری می طلبد. تندرست و پیروز باشید.