کمی پارسی شوید

آیا می دانید که اعراب به ما آموختند که آنچه را که می خوریم "غذا" بنامیم و حال آنکه در زبان عربی غذا به "پس آب شتر" گفته می شود.  برای شمارش جمعیّتمان کلمۀ "نفر" را استفاده کنیم و حال آنکه در زبان عربی حیوان را با این کلمه می شمارند و انسان را با کلمۀ "تن" می شمارند؟ مانند ۵ تن آل عبا و ۷۲ تن کربلا.  "صدای سگ" را "پارس" بگوئیم و حال آنکه این کلمه نام کشور عزیزمان می باشد؟ اعراب به ما آموختند که "شاهنامه آخرش خوش است" و حال آنکه فردوسی در انتهای شاهنامه از شکست ایرانیان سخن می گوید.

/ 2 نظر / 20 بازدید

فکر نمیکنید یه مقدار حرفتون غیر معقوله! عربها در زبانشون پ ندارد که بخواین به ما بگن به صدای سگ پارس بگیم. این که چرا این لغات در زبان ما استفاده میشده رو نمی دونم فقط می دونم کلمات در گذشته یک پیشینه داشته مثلا کلمه ناخدا در واقع ناو خدا بوده و یا برنج درواقع به رنج بوده چون برنج همیشه باسختی و رنج کاشته و به دست می اومده. در گذشته کلمات از فرهنگ مردم نشئتذمیگرفتند نه با حرف یک قوم دیگر.

بابک دربندی

با درود و ادب غذا و نفر درست است زیرا در فرهنگ عربی به عربی لاروس چاپ لبنان همین گونه آمده است تازه نکاح هم آمیزش دو شتر را می گویند ولی پارس که در عربی پ ندارند تا اینگونه بگویند و ما خودمان پارس می گوییم و از پارسوا -پارتوا-پهلوان و دلیر می آید و عربی اش شده فارس برای شاهنامه آخرش خوش است نیز به نوشتار خردمندانه و پژوهشگرانه یِ دکتر سجاد آیدانلو بنگرید و می بینید که اینها جز این است که نوشته اید پاینده ایران و ایرانی