افعال زیبای لری

برای بیان زیبایی و همچنین تنوع افعال در لری، برای نمونه چند فعل لری و معنی آنها در زیر آورده شده است. در حالی که زبان فارسی از یک فرهنگ لغت جامع (مانند آکسفورد در زبان انگلیسی) رنج می برد، این افعال می توانند جایگاه ویژه ای داشته باشند.

تلپیدن (تلپستن) = بیش از حد جایی نشستن – تلپ شدن

قلپیدن (قلپستن) = بیش از حد پیر شدن

شلپیدن (شلپستن) = بیش از حد کهنه شدن (لباس)

گلپیدن (گلپستن) = بیش از حد فرو ریختن ساختمان- فرو ریختن یک جای ساختمان

/ 1 نظر / 41 بازدید
خواننده ای از نشریه لور

فهرست را لطفا طولانی تر کنید