بی دماغ

وقتی دو نفر با هم قهر می کنند، به لری می گویند با هم  بی دماغ هستند، که این واژه بیان کننده حالت آدم است. این در حالی است که در لری پت (و پوز) به معنی دماغ است. واژه پت در خیلی از مناطق مثل شوشتر، اراک و ... به معنی دماغ است.

/ 2 نظر / 13 بازدید
ماه بانو

بی دماغ... جالبه نمی دونستم این واژه همچی معنایی هم داره.

فرزند رودخانه های لر( سیمره<کرخه> سزار <دز> کارون و زاینده رود....)

البته ممکن است دماغ در اینجا به معنای مزاج و حالت باشد.جالب بود.درود خدا بر شما