تفاوت انسان ها

انسان های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند.

انسان های متوسط درباره چیزهایی که هم اکنون وجود دارند سخن می گویند.

انسان های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.

 

انسان های بزرگ به عظمت دیگران می نگرند.

انسان های متوسط چشم به عظمت خود دارند.

انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

 

انسان های بزرگ به دنبال فرهیختگی و دانشمندی هستند.

انسان های متوسط به دنبال یادگیری حقایق علمی کشف شده هستند.

انسان های کوچک می پندارند همه چیز را می دانند.

 

انسان های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.

انسان های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.

انسان های کوچک هیچ مسئله ای نمی بینند.

...

/ 2 نظر / 15 بازدید
رها

سلام و درود بر شما پشت این حرفا اندیشه ی بزرگی بود و جای تامل دارد...