زن و مرد

جز اول این دو کلمه در فارسی و لری یکسان است. ولی در غرب ایران به جای مرد از کلمه پیا (پی یا) استفاده می شود. به احتمال زیاد کلمه مرد و تمرد از یک ریشه عربی و به معنی خشونت و سرسختی می باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید