واژه های در یک قالب 4

آویاری (آبیاری) = کار آب دادن به کشت

گایاری (گاویاری) = کشت کردن با گاو

/ 5 نظر / 22 بازدید
ali

[گل][گل][گل]باحال بودن و جالب برا من ممنون[گل]

ماشا

حرفها, گاهی شنیده نمی شوند. سلام. واتوره با حرفها به روز است و منتظر نقد و نظرت.

ماشا

بعد از تو بهار زود پیر می شود.زذذود پیربع سلامی بهاری.. وهارت مارک،سالت خوش،حالت نیکو،مالت آباد، مینت مه نه نی،روزگارت روم،وژت سالم ،کس و کارت ساق، زه نی ئت دلخواه..... بهارت فرخنده،سالت خوش،حالت نیکو،خانه ات آباد،دیارت ماندنی،روزگارت رام،خودت سالم،نزدیکانت صحیح و زندگانی ات دلخواه... واتوره با چند بهاریه به روز است.دیدار نوروزی فراموش نشود دوست من...

مهرآموز

واژه دیگر در این قالب: شنیاری شنیاری: به باد دادن خرمن کوبیده شده جهت جداسازی دانه از کاه که از ابزاری به نام آشیر استفاده می شود . شن بن ماضی از مصدر شنن به معنای افشاندن است. در تقویم لری به شهریورماه " خرمه وردارو" یا " شنیارو" می گفته اند چون در ییلاق در این ماه معمولا کار شنیاری را انجام می داده اند.

مهرآموز

ما هم آشیرداری را به عنوان واژه ای مترادف با شنیاری به کار می بریم ولی کاربرد شنیاری بیشتر است